picture

Digi

Digitální ekonomika a společnost Bc.

Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Ing.

Neztrácej čas a

Podej přihlášku ico ico

Pracovní pozice, ve kterých se mohou absolventi Digitální ekonomika uplatnit

 • Digital media executive
 • Projektový manager
 • Analytik digitálního obchodu
 • Pracovník v e-governmentu
 • Marketing CRM specialista

Co nabízí studium programu Digitální ekonomika ?

Staň se digitálním specialistou podniku služeb. Nauč se využít digitalizaci v různých aktivitách firem a institucí zaměřených na služby. Bakalářský studijní program: Digitální ekonomika a společnost i navazující magisterský studijní program Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika tě seznámí s touto poměrně novou profesí, která se zaměřuje na využití nových informačních nástrojů.

pictogram

Využití nových technologií

Digitální technologie se dotýkají všech součástí našeho života – využívej jich ve svůj prospěch. Ukážeme ti, jak na to.

pictogram

Management podniku

Osvoj si manažerské dovednosti, nauč se týmové spolupráci a zvládni nuance řízení firmy.

pictogram

E-business

Získej náskok před konkurencí. Online obchodování je budoucností firemního podnikání.

pictogram

Prezentace

Nauč se lépe formulovat své myšlenky, vystupovat před lidmi a používat vhodné argumenty.

Jaký titul získám ?

pictogram

Zajímají tě moderní trendy a digitalizace? Chtěl by si se věnovat oblasti Digitální ekonomiky? Rozšiř své obzory a vědomosti v bakalářském studijním programu Digitální ekonomika a společnost. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 6 semestrů (3 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Bc.

Zobrazit studijní plán

pictogram

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti Digitální ekonomiky? Rozšiř své obzory a vědomosti v navazujícím magisterském studiu. Studuj program, který je IN!

 • Délka studia 4 semestry (2 akademické roky)
 • Studium je ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce
 • Výuka probíhá formou přednášek, cvičení a odborných praxí v organizacích
 • Absolventi získají akademický titul Ing.

Zobrazit studijní plán

Kde se uplatním ?

Absolvování studijních programů zaměřených na digitalizaci a digitální společnost umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. Součástí prezenčního studia je šestitýdenní povinná odborná praxe. Ta slouží k získání profesních zkušeností a také jako podklad k diplomové práci. Studenti si osvojí metodiku profesní činnosti v celé její šíři a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii či třetích zemích.

Uplatnění můžete najít v oblastech:

 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) - pozice referenta oblasti e-governmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) - pozice personalista,
 • ekonomika - pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení - projektový manažer digitalizačních projektů
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.
ico
ico
ico
ico

Jakou formou budu studovat ?

Prezenční

pictogram
 • Prezenční forma studia je vhodná pro studenty navazující na středoškolské studium a zároveň i pro studenty pracující na částečný úvazek nebo s flexibilní pracovní dobou.
 • Výuka probíhá ve všední dny.
 • Během studia je možné získat zkušenosti z odborné praxe. Studenti se mohou zúčastnit mezinárodního výměnného programu Erasmus.

Kombinovaná

pictogram
 • Kombinovaná forma studia je určena lidem, kteří chtějí získat vysokoškolské vzdělání studiem při zaměstnání.
 • Bloková výuka probíhá v pěti víkendových bězích za semestr. Zpravidla začíná v pátek odpoledne a pokračuje v sobotu.
 • Téma své bakalářské práce a povinnou praxi můžeš spojit se svým zaměstnáním.

Kde můžu studovat ?

Studijní program Digitální ekonomika můžeš studovat v centru Prahy na Panevropské univerzitě, soukromé škole s dvacetiletou tradicí.

map

Chci se přihlásit ke studiu

ico
 • Přihlášku ke studiu do zimního semestru (září 2024) si můžeš podat od 1.12.2023 – 30.9.2024
 • Přihlášku můžeš podat ZDE

Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Ing.

Délka studia: standardně 2 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 56 000,- / rok nebo 30 800,- / semestr

Podej přihlášku na ing. ico ico

Digitální ekonomika a společnost Bc.

Délka studia: standardně 3 roky

Absolvent získává titul Ing.

Možnost studia: prezenční i kombinovaná

Výše školného: 60 600,- / rok nebo 33 330,- / semestr

Podej přihlášku na Bc. ico ico

Proč digitalní ekonomika?

Studenti mohou získat uplatnění v mnoha různých odvětvích:

 • Vřízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti e-governmentu,
 • Personálních pracích (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • Ekonomice – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • Oblastech řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend
 • Projektovém řízení – projektový manažer digitalizačních projektů.
 • Jako manažer pro digitalizaci
 • Jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.
 • Program je perspektivní. Digitalizace představuje soudobý trend, ale také budoucnost. Některé trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na online platformách, intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů). Vznikají speciální rezervační systémy (car nebo bikesharing) a různé aplikace v rámci konceptu Smart City.

V ČEM JSME JINÍ NEŽ PODOBNĚ ZAMĚŘENÉ STUDIJNÍ PROGRAMY?

 • Jedná se o naprosto jedinečný studijní program mezi VŠ. Jako první v České republice seznamuje studenty s předměty, které se na jiných vysokých školách zatím nevyučují, a které některé pozice na úřadech a v privátním sektoru vyžadují.
 • Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole.

Co je nového v programu Digitální ekonomika?

 • Zavedení dalšího praktického zaměstnání a případových studií
 • Zavedení laboratoře virtuální a rozšířené reality

Podívejte se na další studijní programy, které nabízíme